top of page

Om föreningen

Träslövsgden drivs av den ideella föreningen Träslövsgården Bygdegårdsförening. Vi är för närvarande cirka 100 medlemmar som på olika sätt hjälps åt att göra Bygdegården till den trevliga mötesplats den är. Fastigheten ägs av den ideella föreningen med samma namn. Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, har till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med samlingslokal.

Styrelse

Ordförande & Ungdomsansvarig

Kjerstin Modiggård

Vise Ordförande

Lars-Ivar Kollberg

Kassör

Lena Lindh

Sekreterare & Informationsansvarig

Bo Öhrwall

Miljöansvarig

Lars-Ivar Kollberg

Byggansvarig

Kjerstin Modiggård

Styrelse
bottom of page